לקוחות

1998 – היום: ייעוץ, פיתוח והדרכה בכל המגזרים

 
מגזר מוניציפאלי

המגזר העסקי

מרכזים רפואיים

הדרכה וכנסים

משרדי ממשלה

ספריות ציבוריות